Voorwoord bijenthema

In de natuur speelt de ruilmarkt of samenwerkingsverbanden een grote rol tussen dieren, planten, schimmels en bacteriën, we hebben echter elkaar hard nodig .
De meest bekende vorm van mutualisme zijn de bijen en hommels die onmiskenbaar zijn bij de bevruchting van landbouwgewassen. En juist deze tak van mutualisme staat onder druk van de onbekende bijensterfte  waar we nog geen antwoord op hebben.
Met dit artikel probeer ik de ins en outs van het probleem te schetsen.
De meeste artikelen zijn openbaar uit studies waar ook een verwijzing naar het artikel bij staat.

Sommige instituten heb ik gevraagd voor het mogen plaatsen van hun artikel op onze website deze hebben hun medewerking hieraan verleend.
Op het internet kunt u ook een petitie tekenen voor het ministerie van landbouw over het gebruik van landbouwgif, dit is aan de lezer.