Proefopstelling Parkeerterrein

Tijdens de laatste ALV bent u geïnformeerd over het project plan De Groene Loper.

Dit project gaat over het vernieuwen en verbeteren van het openbare Kweeklust terrein vanaf de ingang tot en met het terras voor de kantine. Een onderdeel van het Groene Loper Project is de herindeling van het parkeerterrein. Deze herindeling is noodzakelijk om meer ruimte te creëren voor de andere onderdelen van het Groen Loper Project. Door slimmer gebruik te maken van de ruimte kunnen het zelfde aantal auto’s parkeren op minder m2.

Wij hebben een proefopstelling gemaakt op de eerste dubbele parkeerstrook vanaf de ingang.
In de proefopstelling wordt schuin ingeparkeerd. Wij hebben de gemeentelijke normen gehanteerd voor de maatvoering van de parkeervakken en aanrijroute.
De bedoeling is dat u nog maar in één richting komt aanrijden, inparkeert en weer wegrijdt. Bij het wegrijden rijdt u door tot het einde van de parkeerstrook en draait dan de naastgelegen parkeerstrook op. Deze strook rijdt u uit naar de uitgang. Een vergelijkbaar systeem treft u aan in de meeste parkeergarages.

De bedoeling van deze proefopstelling is dat wij willen vaststellen dat we met behoud van het huidige aantal parkeerplaatsen een betere indeling van de beschikbare ruimte kunnen realiseren. Wij vragen van u om deze proefopstelling te gaan gebruiken.
Over enige tijd sturen wij een enquête formulier waarin u kenbaar kunt maken hoe het nieuwe parkeren bevalt.
De resultaten zullen we dan in april tijdens de ALV bespreken.

Het bestuur.