Taakverdeling Bestuur

Na de alv van 23 november 2018 is de taakverdeling binnen het bestuur gewijzigd.

Jos van ’t Walderveen:         Voorzitter én bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de technische commissie.

Els Groot:                             Penningmeester én secretaris.

Aad Doorduijn:                    Algemeen bestuurder én bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de tuincommissie en voor (ecologische) tuinprojecten.

Freek Kluen gaat de komende maanden als aspirant-bestuurder meelopen met het bestuur. .

 

Het bestuur houdt zitting op de eerste zaterdag van de maand: 13.00 - 14.00 uur.
Uitgezonderd in de maand januari.

Commissies

Ontspanningscommissie:      Johan            tuin 16 
                                                 Paul               tuin 27
                                                 Ron                tuin 23    
                                                 Rico                tuin 93              
                                                 Chantal           tuin 97                                 

Bouwcommisie:                      Frank Bakker     tuin 73
                                               Theo de Jongh   tuin 102
                                               Tom Zijdel           tuin 86
                                               Ron Top              tuin 23  

Inkoopcommissie:                  Yvonne Top ( Financieel)
                                               Gerda Buijsman
                                                Rudy Visser. 

Redactie:               Anna Gevers 
                              Carla van Beurden 
                              Tirza Elias 
                              Riet Ursem

Technische Commissie:            Theo Nederveen tuin 33
                                                  Johan Adam        tuin 16
                                                  Frank  Visser       tuin 15
                                                  Fred   Visser        tuin 47
                                                  Willem van Ulsen tuin 58
                                                  Jos van 't Walderveen tuin  72
                                                   Pieter Woud         tuin 62
                                                  Jan Sant                

Voor storingen kunt u het storingsnummer bellen.
Storingsnummer Technische Commissie 06-47546001
Email:  technischecommissie@tuinparkkweeklust.nl

Tuincommissie:                      Aad Doorduijn    tuin 78 namens het bestuur 
                                               Bert Vos              tuin 46 
                                               Kees Filius          tuin 5
Adviseur tuincommissie         André Veen         tuin 70

Natuurlijk tuinieren                Muriel van Schilfgaarde   tuin 1 
                                              Renee Bakker                  tuin 53
                                              Maartje den Breejen         tuin 7
                                                
Email: tuincommissie@tuinparkkweeklust.nl

Ondersteuning van de tuincommissie:
Op zaterdagen tijdens sessies EAW: Roland Waasdorp (10) en Rick Zwaan (85) Algemene ondersteuning: Francois Schroevers (69), Liesbeth Pijpers (74) en Rudi Dijkgraaf (47).

Geïnteresseerden die zich nog niet hebben aangemeld voor een commissie kunnen zich opgeven via een mail naar info@tuinparkkweeklust.nl of een briefje in de brievenbus van het bestuur (clubgebouw).           

Arbocoördinator:                  Vacature

Alarm:                                   Vacature

Schilderwerk:                       Dries Huijbrechts

Hakselaar:                            Jan Sant

Tractor:                                 Willem van Ulsen

Lief en leedpot:                     Gerda Buijsman
                                              Rudy Visser.

Website:                               Pieter Woud

Bovengenoemde informatie is bijgewerkt op 16-9-2018

EHBO en Hulpverlening

EHBO :         Ron Top tuin 21
                    Vacatures

Voor dringende calamiteiten 112 bellen en ervoor zorgen dat hulpdiensten ons tuinpark  kunnen betreden.

Centrale doktersdienst  tel. 0880-030600.