Samenstelling van het bestuur

Voorzitter:  Jos van ’t Walderveen

Penningmeester: Els Groot

Secretaris: Irene Klein

Algemeen bestuurslid: Aad Doorduijn

Algemeen bestuurslid: Muriel van Schilfgaarde

Het bestuur houdt zitting op de eerste zaterdag van de maand: 13.00 - 14.00 uur.
Uitgezonderd de maand januari.

Commissies

Ontspanningscommissie:   Hanna en Johan Adam tuin 16 
                                                 Paul Scholts                         tuin 27
                                                 Ron Top                               tuin 23    
                                                 Fred de Visser                    tuin 47              
                                                                                   

Bouwcommisie:                      Frank Bakker     tuin 73
                                                 Theo de Jongh  tuin 102
                                                 Tom Zijdel           tuin 86
                                                 Ron Top              tuin 23  

Inkoopcommissie:                  Yvonne Top ( Financieel)
                                                  Gerda Buijsman
                                                  Rudy Visser. 

Speelhuiscommissie:   vacature 

Redactiecommissie:               A. Gevers 
                                               C. van Beurden 
                                               T. Elias 
                                               R.Ursem

Technische Commissie:        Theo Nederveen tuin 33
                                                  Frank  Visser       tuin 15
                                                  Fred   Visser        tuin 47
                                                  Willem van Ulsen tuin 58
                                                  Jos van 't Walderveen tuin  72
                                                   Pieter Woud         tuin 62
                                                  Jan Sant                

Voor storingen kunt u het storingsnummer bellen.
Storingsnummer Technische Commissie 06-47546001
Email:  technischecommissie@tuinparkkweeklust.nl

Tuincommissie:                    Aad Doorduijn    tuin 78 namens het bestuur 
                                               Bert Vos              tuin 46 
                                               Kees Filius          tuin 5
Adviseur tuincommissie         André Veen         tuin 70

Natuurlijk tuinieren                Muriel van Schilfgaarde tuin 1 namens het bestuur
                                              Renee Bakker tuin 53
                                            
                                                
Email: tuincommissie@tuinparkkweeklust.nl

Ondersteuning van de tuincommissie:
Op zaterdagen tijdens sessies EAW: Roland Waasdorp (10) en Rick Zwaan (85) Algemene ondersteuning: Francois Schroevers (69), Liesbeth Pijpers (74) en Rudi Dijkgraaf (47).
Algemene samenwerking met de technische commissie (coördinatie Jan Sant, tuin 12) en diverse individuele tuinders

Geïnteresseerden die zich nog niet hebben aangemeld voor de tuincommissie kunnen zich opgeven bij Bert Vos, via info@tuinparkkweeklust.nl of een briefje in de brievenbus van het bestuur (clubgebouw).           

Arbocoördinator:                 Vacature

Alarm:                                   Vacature

Schilderwerk:                       Dries Huijbrechts

Hakselaar:                            Jan Sant

Tractor:                                 Willem van Ulsen

Lief en leedpot:                   Gerda Buijsman
                                              Rudy Visser.

Website:                               Pieter Woud

Bovengenoemde informatie is bijgewerkt op 16-9-2018

EHBO en Hulpverlening

EHBO :         Ron Top tuin 21
                    Vacatures

Voor dringende calamiteiten 112 bellen en ervoor zorgen dat hulpdiensten ons tuinpark  kunnen betreden.

Centrale doktersdienst  tel. 0880-030600.