EHBO'ers

Momenteel heeft ons tuinpark slechts één EHBO 'er en dat is de heer Top van tuin21.

We zoeken voor het komende seizoen nog enkele EHBO'ers .

Bijscholing wordt via de Bond geregeld. Als u een EHBO diploma heeft,
meldt U dan aan.

EHBO is noodzaak