Beschikbaar

Er staan momenteel géén huisjes te koop op Kweeklust.

Als u bij Kweeklust staat ingeschreven kunt u uw interesse voor een beschikbare tuin kenbaar maken d.m.v. een kort berichtje + het tuinnr. naar info@tuinparkkweeklust.nl 

De bovenste drie van de wachtlijst (degenen die het langst ingeschreven staan) krijgen na enige tijd een uitnodiging om het huisje en de tuin te komen bezichtigen.

Nadat u zich bij de Bond van Volkstuinders heeft aangemeld en ingeschreven, kunt u zich iedere eerste zaterdag van de maand inschrijven op Kweeklust, tussen 13.00-14.00 uur.
De kosten hiervoor bedragen €15,-.

 

aanmelding door de tuinder

Van de gemelde tuin(en) is door de tuinder het lidmaatschap opgezegd.

De procedure voor de verkoop is of wordt door het bestuur opgestart.
Daardoor zijn er nog geen prijzen van het huisje en de tuin bekend.

Het is verboden om de tuin te betreden zonder toestemming van de tuinder of het bestuur.

De tuinder heeft toestemming gegeven voor plaatsing op de website.

Bij interesse voor één van de aangeboden tuin dan kunt u dat kenbaar maken via info@tuinparkkweeklust.nl  

Aspirantleden die het hoogste op de lijst staan worden op de bestuursvergadering uitgenodigd om de huisjes te kunnen bezichtigen.