Beschikbaar

Momenteel zijn er geen tuinen beschikbaar.

Nadat u zich bij de Bond van Volkstuinders heeft aangemeld en ingeschreven, kunt u zich iedere eerste zaterdag van de maand inschrijven op Kweeklust, tussen 13.00-14.00 uur.
De kosten hiervoor bedragen €15,-.

Zodra u ingeschreven staat kunt u uw interesse voor een tuin kenbaar maken via info@tuinparkkweeklust.nl