Beschikbaar

Momenteel zijn er geen tuinen beschikbaar

Het taxatiebedrag is € . . . . . .  (incl. huisje, tuin, elektra en stoppenkast). 

Nadat u zich bij de Bond van Volkstuinders heeft aangemeld en ingeschreven, kunt u zich iedere eerste zaterdag van de maand inschrijven op Kweeklust, tussen 13.00-14.00 uur.
De kosten hiervoor bedragen €15,-.

Nu u ingeschreven staat kunt u uw interesse voor een tuin kenbaar maken via info@tuinparkkweeklust.nl

Het taxatiebedrag blijft twee weken op de website staan. De 3 aspirant-leden die het langste ingeschreven staan en interesse hebben getoond, zijn uitgenodigd via de mail of telefoon, om de tuin te komen bezichtigen.
Let wel: huidige leden gaan altijd vóór de aspirant-leden.