Ondersteuning van de tuincommissie

Op zaterdagen tijdens sessies EAW: 
Rick Zwaan (85) , Willem van Ulsen (58) en Marga Jansen (71) .

Algemene ondersteuning:
Francois Schroevers (69),  Rudi Dijkgraaf (47) , Muriel van Schilfgaarde (1),
Renee Bakker (53) en Thalé Baas (49).|

Tuincommissie leden:
Bert Vos (46), Kees Filius (5) en Aad Doorduijn (78).
Adviseur André Veen (70).