Welkom bij de Volkstuinwandelroute Boven IJ

De wandelroute verbindt zes oostelijke volkstuinparken in Amsterdam-Noord met elkaar, te weten:

Buikslotermeer, Volendammerweg 305
Rust en Vreugd, Paterslaan 10
Kweeklust, Durgerdammerdijk 1
Tuinwijck, Liergouw 55
De Molen, Buitengouw 20
Wijkergouw, Wijkergouw 30

Feitelijk bestaat de wandelroute uit 6 wandelingen. Er kan gestart worden op elk willekeurig volkstuinpark. Wie de wandelingen achter elkaar loopt (ongeveer 6 uur wandelen) komt weer bij het beginpunt uit.
Je herkent de route aan de bewegwijzeringspaaltjes met een blauwe kop. Elk park heeft een eigen routebeschrijving met informatie. Op Kweeklust kunt u de QR-code op het bord bij de ingang van het park scannen. De wandelroute is open tijdens het tuinseizoen, van april tot oktober.

Veel wandel- en tuinplezier!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Welkom op volkstuinpark KWEEKLUST

Kweeklust is een openbaar volkstuinpark. Ons park heeft veel algemeen groen, dat voor iedereen toegankelijk is en vrijwillig bijgehouden wordt door de tuinders. Er worden workshops georganiseerd, er is elk voorjaar een openbare stekjes- en spullenmarkt, we hebben een soeptuin waar enkele tuinders van Kweeklust groenten en kruiden kweken in bakken en er is elk jaar een open tuinen dag (als Corona het toelaat). Hou onze website in de gaten voor de aankondigingen www.tuinparkkweeklust.nl

Tuinpark Kweeklust werd opgericht in 1936, midden in de crisisjaren, in Nieuwendam. Eind jaren 50 moest het park wijken voor stadsuitbreiding en werd het verplaatst naar de voet van de Schellingwoude brug. Een stuk laagveen/weiland werd daartoe omgeploegd. Door de aanleg van de ringweg A10 werd Kweeklust opnieuw het slachtoffer, want de ring werd dwars door het tuincomplex geprojecteerd. In 1985 werd het deel dat buiten de ring bleef uitgebreid en zo ontstond het huidige Kweeklust. Tuinpark Kweeklust heeft 103 tuinen, variërend van 280 tot 400 m2 en is onderdeel van de ecologische groenstructuur van Amsterdam. Misschien heeft u toen u aankwam links van de entree, langs de sloot, een strook rotsblokken gezien. Die is aangelegd ter bevordering van de verspreiding van de ringslang (project IJ tot Gouw).

Achter het parkeerterrein bevinden zich de kantine, waar o.a. wordt vergaderd, gedart en voetbal gekeken, het speelhuis en de winkel. Hier is op zaterdagochtend van alles te koop aan tuinspullen. De huisjes zijn bijna allemaal gelegen aan de slootkant, dus de tuinen zijn vanaf depaden meestal goed te zien. Wat de algemene beplanting betreft: we hebben op Kweeklust te maken met natte veengrond die van nature nogal zuur is. Planten die niet van natte voeten houden zult u dan ook niet of nauwelijks vinden op Kweeklust. Denk aan kattenkruid (Nepeta), lavendel, laurierkers, stokrozen, siergrassen, (Prunus), distels, vuurpijl (Kniphofia), zonnehoed (Echinacea). Het park telt naar schatting 500 grotere en kleinere bomen in 50 verschillende soorten (de ondersoorten niet meegerekend) In de wandeling zullen we u op een aantal bijzondere exemplaren wijzen. Laat u verrassen door alle bomen en planten die het op een drassige bodem heel goed doen!

Direct bij de ingang van ons park ziet u links een monumentale Canadese Populier die als onderdeel van een hele rij langs de A10 veel fijnstof wegvangt, rechts staat een meerstammig Amerikaans Krenteboompje waarvan de vruchten na de fraaie voorjaarsbloei een traktatie voor veel vogels zijn.

Lopend over de toegangsweg ziet u links een werkplaats voor onderhoud en de opslag voor zand en aarde voor tuinders. Loop door, houd rechts aan (p1) (in de groenstrook aan uw rechterhand staat een grote hazelaar) en vind voorbij de Reigerlaan het begin van een pad tussen de struiken, waar veel stobben van gerooide coniferen staan. (p2). In het voorjaar bloeien langs dit bospad veel stinzenbolletjes. Aan het eind van dit pad slaat u rechtsaf (p3).

Aan de andere kant van de sloot ziet u de timmerwerkplaats voor kinderen. Na het bruggetje rechtsaf: de Zwaluwlaan (p4). Aan het eind van de Zwaluwlaan (p5) gaat u naar rechts. Achter in tuin 7 aan uw linkerhand torent een bijzondere en zeldzame Esdoornsoort boven het groen uit.

Loop terug naar (p5) en vervolg dit pad. Onderweg heeft u rechts een doorkijkje naar Durgerdam. Aan het eind ziet u rechts de vlindertuin. De vegetatie bestaat onder meer uit Kattenstaarten, Guldenroede, vlinderstruiken, Wilgenroos, Lavendel. Ook hier zijn we afhankelijk van soorten die het goed doen. In de bodem van Kweeklust zit, behalve het zeer oude wortelkruid heermoes, ook heel veel haagwinde. Deze geeft zomers weliswaar mooie witte bloemen, maar ze heeft de neiging alle andere planten te overwoekeren en te verstikken.

Loop over het houtsnipperpad. Rechts op de hoek van de vlindertuin staat een monumentale Hollandse Iep die er al stond voordat het tuinpark werd aangelegd. Daarna linksaf (p6) tot u bij een V-splitsing komt (p7). Houd links aan en stap aan de rechterkant het rozenprieel in. Daar klimmen diverse soorten rozen tegen de houten constructie op. ’s Zomers ziet u daar een romantische waterval van kleine witte rozen : Guirlande Amour en de bloedrode klimroos Santana. Verder kunt u ontdekken: American pillar (roze); Paul’s Himalaya musk (roze).

Links op de grens van tuin 47 hangen de takken van de in Nederland weinig voorkomende Wymouthden met z’n lange kegels over 't pad.

Rechts kijkend ontdekt u een kleine wadi, gegraven om overtollig oppervlaktewater te bergen. ’s Winters staan veel tuinen deels blank. De natuurmuur bij het heuveltje is losjes opgebouwd uit stenen en scherven, ideaal voor rotsplanten en kleine kruipertjes. Kijk eens naar de grote oude Kronkelwilg, een icoon van Kweeklust. Rechts daarvan ziet u een Schietwilg, een boom die u in het waterland vaak als knotvorm tegenkomt.

Ga links om de kronkelwilg heen en loop rond de veenvijver. Er leven kikkers, salamanders, libellen, waterschorpioenen en waterkevers. Als u op een van de bankjes zit, ziet u links in de bosjes een van onze composthopen, waar het afval van het openbaar groen ligt te verteren. Nu u toch zit: misschien hoort u veel vogelgeluiden. Kweeklust is een vogelparadijs. Er zijn staartmezen, merels, koolmezen, zanglijsters, roodborsten, winterkoninkjes, boomkruipers, ransuilen, putters, groenlingen, spechten, ijsvogels, heggenmussen, houtsnippen en ook de witte kwikstaart is gesignaleerd.

Verlaat de vijver via het paadje tussen de twee boompjes (Catalpa’s) door. Ga linksaf (p8). Tussen de coniferen door ziet u het vogeleiland met onze bijenkasten. U wandelt onder de slepende en ruisende takken van een monumentale treurwilg door. Na het bruggetje ziet u recht voor u de speelweide. Rechts in de border staat een fraaie ruwe berk waarvan de schors een schuilplaats is voor veel insectensoorten en kunt u op de bank genieten van uitzicht over het water; als u geluk heeft ziet u ijsvogels over de oppervlakte scheren. Bij de splitsing gaat u rechtsaf (p9).

Staande op het bruggetje ziet u aan uw rechterhand een insectenhotel, een bijenhotel en op de achtergrond, (over de sloot), een dubbele houtwal. Deze wal stamt nog uit de 19e eeuw en is opgebouwd uit snoeihout. Het is een schuil- en broedplaats voor vogels en andere dieren.

Neem het eerste pad rechts (p10), de Eksterlaan. U heeft hier een doorzicht tot het einde van de laan. Langs de rechterkant ligt een lange groenstrook, die hoort bij het algemeen groen. Ga halverwege linksaf, werp nog even een blik naar rechts op de grote Atlasceder. (p11)

Na de brug rechtsaf (p12). Huisje 95 stamt nog uit de beginperiode van Kweeklust (1936). Het is het allerkleinste huisje van Kweeklust. Vervolg het pad dat een bocht naar rechts maakt tot over het bruggetje. Links vóór het bruggetje staat een Zweedse Lijsterbes die afwijkt in bladvorm van de gewone Lijsterbes, maar waarvan de bessen nét zo geliefd zijn bij vooral merels. Het pad maakt weer een bocht. Bij het eerste pad links verlaat u Kweeklust (p13). Hier loopt u volkstuinpark Tuinwijck binnen. Wilt u terug naar de ingang van Kweeklust? Loop dan de Eksterlaan uit langs een forse grove Den en een kleine Zilverspar, aan het eind even rechts en links. Dan bent u weer op het parkeerterrein. U kunt onderweg dan nog even uitrusten op de bank bij het kleine weitje links. Kom gerust nog eens terug. Kweeklust is in elk seizoen mooi. Als bezoeker kunt u daarvan meegenieten van april t/m september.