Kweeklust in transitie

Kweeklust heeft de handschoen opgepakt. Eind 2020 werd duidelijk dat de gemeente meer verbinding wil tussen de volkstuinparken en de buurt. Dus Kweeklust heeft meegedacht met die uitgangspunten, om er zoveel mogelijk een eigen verhaal van te kunnen maken.  Meer openheid, meer biodiversiteit en grotere bruikbaarheid voor buurtbewoners.

Natuurlijk stond het hek van Kweeklust altijd al open. Een toevallige voorbijganger had best een kopje koffie mee kunnen drinken op zaterdag, een goed geïnformeerde wandelaar had best het grote doorgaande wandelpad kunnen vinden. Dat was bij de meeste tuinparken boven de Ring A10 ongeveer hetzelfde.

De kern van de beweging die Kweeklust heeft ingezet is kortweg: van een naar binnen gerichte tuinvereniging naar een toegankelijk en aantrekkelijk tuinpark, waar bezoekers welkom zijn. We hebben hoge heggen lager geknipt en doorkijkjes gemaakt. Er staan meer bankjes voor bezoekers die even van een mooie plek of van het uitzicht willen genieten. De Volkstuinwandelroute Boven IJ die bij Kweeklust begint is opnieuw uitgezet, genummerd en beschreven. Er is weer een duidelijke, uniforme aansluiting gemaakt met de wandeletappes die over de andere noordelijke tuinparken lopen. We werken aan meer verbinding met de buurt en met sociale partners. Door hard te werken aan het vergroten van de biodiversiteit, maakt Kweeklust straks (najaar 2022) kans op twee tot vier stippen van de AVVN. Onze entree is mooi opgeknapt en uitnodigend geworden om eens het terrein op te lopen. De kantine heeft een aantrekkelijk culinair en recreatief aanbod voor tuinders en omwonenden uit de wijk.

Kweeklust werkt nauw samen met de volkstuinparken rond de Ring A 10. Er wordt kennis en ervaring gedeeld en we spreken met één stem bij de Bond. Inmiddels zijn de volkstuinparken opgenomen in de stedelijke groenstructuur. Dat betekent dat we nu echt op de kaart staan als waardevol natuurgebied met een openbare functie. Dat geeft enige zekerheid en brengt ook verplichtingen met zich mee: zorgen dat Kweeklust een natuurgebied blijft en niet een vakantiepark-look krijgt met bungalows en veel verlichting, onze lijntjes naar buiten open houden, doelgroepen uitnodigen, natuurlijk tuinieren.

Iedereen met opbouwende ideeën hierover kan zich melden bij:  transitie@tuinparkkweeklust.nl

 

Riet Ursem

Bestuur Kweeklust/transitie