Opening- en sluitingstijden van het toegangshek:
van 1 april tot 1 mei: open van 7.00 - 19.00 uur.
van 1 mei tot 1 oktober: open van 7.00 - 22.00 uur
van 1 oktober tot 1 april: gesloten
Na resp. 19.00 en 22.00 uur het toegangshek achter u op slot doen.