Momenteel is huisje 44 beschikbaar.   

       huisje 44                                    

Het waardebepalingsbedrag is €13.752,86

De oppervlakte van de tuin is 430 m2        

Als u bij Kweeklust staat ingeschreven kunt u uw interesse voor deze tuin + huisje, kenbaar maken t/m 24 mei d.m.v. een kort berichtje + het tuinnr. naar info@tuinparkkweeklust.nl

Uit de aspirantleden die interesse hebben getoond, ontvangen de drie die het langst ingeschreven staan een uitnodiging om het huisje en de tuin te komen bezichtigen. De andere geïnteresseerden ontvangen geen bericht. Het betreden van de tuinen zonder bijzijn van een bestuurslid, is niet toegestaan. 

De volgorde van toelating wordt mede bepaald door een zgn. "tuingesprek" met het bestuur en (afgevaardigden van) de tuincommissie.