inschrijven vanaf 1 april t/m 30 september

U kunt zich online inschrijven op Kweeklust, van 1 april t/m 30 september. 
Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een tuin op tuinpark Kweeklust?
- U moet ingeschreven zijn bij de Bond van Volkstuinders (BvV). Klik op deze link.
 
- Daarna kunt u zich inschrijven op Kweeklust.

Stuur een kopie (scan) van het inschrijvingsbewijs van de Bond van 2024 naar info@tuinparkkweeklust.nl  
Klik op het inschrijfformulier en stuur het ingevulde formulier retour via bovenstaande mail.
De kosten voor de inschrijving (€15,-) graag overmaken op NL88 RABO 0180 7537 03, t.n.v. Kweeklust BvV, o.v.v. uw naam + asp.lid.
Zodra alles binnen is ontvangt u het wachtlijstnummer van Kweeklust via de mail.

Iedereen kan zich inschrijven als aspirant-lid van de Bond van Volkstuinders, en vervolgens als aspirant-lid van Kweeklust, ongeacht de woonplaats op dat moment. Je kunt echter alleen een tuin toegewezen krijgen, wanneer je op dat moment in de gemeente Amsterdam, Ouder-Amstel, Landsmeer of Almere woont (dit geldt niet voor aspiranten die zich voor 13 juni 2021 al hebben ingeschreven).