Inschrijven

Wie een tuin wil huren op Kweeklust, moet zich eerst inschrijven bij de Bond van Volkstuinders (kosten ca.€ 45 per jaar). Daarna kun je aspirant-lid worden van Kweeklust. De inschrijfkosten voor Kweeklust zijn € 15,-.

Stuur een kopie (scan) van het inschrijvingsbewijs van de Bond van 2022 naar info@tuinparkkweeklust.nl  
Klik op het inschrijfformulier en stuur het ingevulde formulier retour via bovenstaande mail.
De kosten voor de inschrijving (€15,-) graag overmaken op NL88 RABO 0180 7537 03 o.v.v. uw naam + asp.lid.
Zodra alles rond is ontvangt u het wachtlijstnummer van Kweeklust via de mail.

Iedereen kan zich inschrijven als aspirant-lid van de Bond van Volkstuinders, en vervolgens als aspirant-lid van Kweeklust, ongeacht de woonplaats op dat moment. Je kunt echter alleen een tuin toegewezen krijgen, wanneer je op dat moment in de gemeente Amsterdam, Ouder-Amstel, Landsmeer of Almere woont (dit geldt niet voor aspiranten die zich voor 13 juni 2021 al hebben ingeschreven).