Digitaal inschrijven

Momenteel geldt nog steeds dat u zich digitaal moet inschrijven.

Stuur een kopie (scan) van het inschrijvingsbewijs van de Bond van 2021 naar info@tuinparkkweeklust.nl  
Klik op het inschrijfformulier en stuur het ingevulde formulier retour via bovenstaande mail.
De kosten voor de inschrijving (€15,-) graag overmaken op NL88 RABO 0180 7537 03 o.v.v. uw naam + asp.lid.
Zodra alles rond is ontvangt u het wachtlijstnummer van Kweeklust via de mail.