Beschoeiing
In het vroege voorjaar van 2022 wordt het bestelde beschoeiingsmateriaal geleverd. 

Beschoeiingen worden geplaatst om wegkalven van de tuingrond naar de sloot te voorkomen.  
De uitvoering van de beschoeiing kan uit verschillende materialen bestaan.
Het meest gangbare voor Volkstuinen zijn de houten beschoeiingen.
Maar ook worden er kunststof, metaal en beton toegepast voor de afscheiding tussen land en water.

Zeker is dat er absoluut geen asbesthoudende materialen mogen worden toegepast, (deze worden op kosten van tuinder door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd)

Beoordeling van de beschoeiing.
In principe moet er zeker 50cm vrije ruimte zijn tussen de beplanting en de beschoeiing.Dit gedeelte van zwarte grond is nodig om na het baggeren de bagger te kunnen neerleggen.Bomen en sterke planten zoals bamboe in de directe omgeving van de beschoeiing zijn onwenselijk in deze, de wortels drukken de beschoeiing uit elkaar of de sloot in.

Verder moet de beschoeiing redelijk aan een gesloten zijn, aan de binnenzijde wordt er een beschermende doek aangebracht.
Op ons Tuinpark vind je alle maten en soorten beschoeiingen en dan is het lastig om deze te kunnen beoordelen

Daarvoor is er een wegingsfactor ingesteld:
- 1 - zeer goed
- 2 - goed
- 3 – redelijk
- 4 – slecht
- 5 – zeer slecht.
De cijfers 1 tot en met 3 geven geen reactie vanuit het bestuur.
Bij het cijfer 4 wordt de tuinder verzocht actie te ondernemen.
Het cijfer 5 geeft een directe aanleiding voor het herstel van de beschoeiing.

Bij de verkoop van het tuinhuisje worden de beschoeiingen mee getaxeerd.Beschoeiing

 

houtkachels "Houtkachels het nieuwe roken"

       Houtkachels 260218