Beschoeiing 2023-2024

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het herstellen van de beschoeiing op Kweeklust, zowel in het algemene gedeelte als door individuele tuinders.
Het bestuur wil dit verder stimuleren en biedt individuele tuinders de mogelijkheid om gezamenlijk beschoeiingsmateriaal te bestellen vóór 4 december 2023

De volgende materialen kunt u bestellen:

  1. Een schot van 3 meter lang en 60 cm. breed met worteldoek en van hoge kwaliteit (Angelim Vermelho, NEN 5493).
    Prijs (per stuk) €87,12 incl. btw
  1. Een schot van 2 meter lang en 60 cm. breed met worteldoek van dezelfde kwaliteit.
    Prijs (per stuk) €58,08 incl. btw
  1. Een paal van 2.75 meter, gepunt 6x6 cm, van hoge kwaliteit Azobé.
    Prijs (per stuk) €10,78 incl. btw

Over het aantal palen per strekkende meter gaan wij uit van één paal om de 50 cm. Dus bij een beschoeiing van 14 strekkende meter à 29 palen

Wilt u uiterlijk 4 december 2023 de door u gewenste materialen doorgeven aan het bestuur via info@tuinparkkweeklust.nl.

Wij houden u op de hoogte wanneer het materiaal geleverd wordt.


Beschoeiingen
worden geplaatst om wegkalven van de tuingrond naar de sloot te voorkomen.  
De uitvoering van de beschoeiing kan uit verschillende materialen bestaan.
Het meest gangbare voor Volkstuinen zijn de houten beschoeiingen.

Er mag absoluut geen asbesthoudend materiaal worden toegepast, (deze worden op kosten van tuinder door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd)

Beoordeling van de beschoeiing.
In principe moet er zeker 50cm vrije ruimte zijn tussen de beplanting en de beschoeiing. Dit gedeelte van zwarte grond is nodig om na het baggeren de bagger te kunnen neerleggen.Bomen en sterke planten zoals bamboe in de directe omgeving van de beschoeiing zijn onwenselijk in deze, de wortels drukken de beschoeiing uit elkaar of de sloot in.

Verder moet de beschoeiing redelijk aan een gesloten zijn, aan de binnenzijde wordt er een beschermende doek aangebracht.
Op ons Tuinpark vind je alle maten en soorten beschoeiingen en dan is het lastig om deze te kunnen beoordelen

Daarvoor is er een wegingsfactor ingesteld:
- 1 - zeer goed
- 2 - goed
- 3 – redelijk
- 4 – slecht
- 5 – zeer slecht.
De cijfers 1 tot en met 3 geven geen reactie vanuit het bestuur.
Bij het cijfer 4 wordt de tuinder verzocht actie te ondernemen.
Het cijfer 5 geeft een directe aanleiding voor het herstel van de beschoeiing.

Bij de verkoop van het tuinhuisje worden de beschoeiingen mee getaxeerd.