Leef-regels

Een stukje groen, waar je lekker kan tuinieren of op een andere manier van het groen kan genieten, in landelijk Noord… Hoe leuk, gezond of rustgevend een tuin ook is, het is tevens een plek waar verplichtingen aan vast zitten. We zetten de belangrijkste leef- en spelregels op een rij.

Wat mag wel

 • werken in en genieten van uw tuin;
 • vrienden en familie ontvangen;
 • deelnemen aan activiteiten op het tuinpark;
 • karren en gereedschap uit de karrenloods lenen; wel direct na gebruik terugbrengen (schoon);
 • een waadpak (maat 41 of 43) lenen

.

Wat mag niet

 • zonder toestemming van het bestuur de tuin van anderen betreden;
 • huisdieren los op het tuinpark laten lopen, hun uitwerpselen achterlaten en anderen door uw dieren overlast bezorgen; 
 • muziek, televisie of radio buiten uw tuinhuis te luid aan hebben staan;
 • na 23.00 uur barbecueën
 • gasslangen gebruiken die ouder zijn dan 3 jaar;
 • obstakels op het pad plaatsen (fietsen, materialen, aanhangwagens e.d.);
 • fietsen e.d. op de paden laten staan, wijs ook uw bezoekers hierop.
 • kruiwagens en steekwagens op het parkeerterrein stallen, deze moeten op uw eigen tuintje geparkeerd worden;
 • elektrische apparaten gebruiken op zondagen van 1 april t/m 1 oktober.
 • bomen kappen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur;
 • bouwsels maken zonder schriftelijke toestemming van de bouwtechnische commissie/bestuur;
 • tuingrenspalen beschadigen of verplaatsen;
 • zonder toestemming van het bestuur de bestaande ligusterheg vervangen door een andere soort of door een hekwerk.
 • uw tuin door derden te laten onderhouden zonder het bestuur hierover te informeren;
 • de waterleiding of de elektra-bedrading beschadigen of aftakkingen maken zonder schriftelijke toestemming van het bestuur;
 • plank(en) over de sloot leggen;
 • waterplanten in de sloot aanbrengen
 • uw huisje door derden laten bewonen.

 

Wat moet

 • uw tuinnummer duidelijk zichtbaar aanbrengen op/aan uw tuinhek of huisje;
 • Werkbeurten verrichten;
 • uw haag regelmatig knippen en de helft van het pad schoonhouden;
 • uw pad vrijhouden en overhangende takken verwijderen
 • geen woekerplanten op de erfafscheiding plaatsen, zodat uw buren overlast krijgen. Plant woekerplanten, bijv. bamboe, altijd in een plastic/betonnen kuip. Hiermee voorkomt u veel ellende;
 • uw afval regelmatig afvoeren; er is een nieuw afvalpunt op het Zeeburgereiland. Afvalpunt Faas Wilkes 
 • het reglement van de Bond van Volkstuinders en het Huishoudelijk Reglement van Kweeklust naleven.


Speciaal voor nieuwe tuinders

 • zeker in het begin zal je merken dat het onderhoud aan een tuin en het huisje veel werk is;
 • het huisje is dikwijls in een slechtere staat dan gedacht;
 • probeer het aan jou toebedeelde vak het hele jaar door regelmatig bij te houden: wacht niet tot de schouw er aan komt.
 • planten en ook onkruid groeien harder dan je verwacht;

 

Mocht er iets gebeuren waardoor u tijdelijk niet in staat bent om aan uw verplichtingen te voldoen dan is het verstandig om dit tijdig met het bestuur te bespreken. Uiteraard ontheft u dit niet van uw verplichtingen maar er kan gekeken worden hoe een verplichting tijdelijk kan worden opgeschort. Uiteraard is het de bedoeling dat u eerst zelf probeert uw probleem op te lossen.