Gasslangen van het jaar 2020 of eerder dienen te worden vervangen.

In de bouwvoorschriften van de Bond van Volkstuinders staat te lezen dat de gasslangen niet ouder mogen zijn dan 3 jaar. Dit betekent dat alle slangen met een jaartal van 2020 en eerder in het voorjaar van 2024 vervangen dienen te worden. Om een ieder de tijd te geven, gaat het bestuur en de bouwcommissie in mei 2024 op pad om de gasslangen te controleren. In het winkeltje zijn de gasslangen te koop vanaf half april. Denk ook aan goede slangklemmen.

De gasflessen (maximaal 4) dienen in een geventileerde gaskist te staan. Ook de gaskisten worden gecontroleerd. De gaskist mag niet op slot zitten.