ALV 12 april 2019

Algemene Leden Vergadering

De voorjaars ALV vindt plaats op 12 april 2019 om 20.00 uur in het clubgebouw.
Zie verder in het hoofdstuk agenda voor verdere informatie.