Informatie over waterputten

Klik op de regel voor nadere informatie over de waterput zoals deze op de Algemene Ledenvergadering is getoond.

Waterputten onderhoud

Waterputten plaatsen

Waterputten slakken

Voor verdere informatie of het bestellen van de waterput, neem contact op met het bestuur van Kweeklust.
Het is de tijd om een meterput te plaatsen.