AANVULLENDE INFORMATIE WINTERBEWONING

Aanvraag Winterbewoning
Winterbewoning is bedoeld om vandalisme en inbraken op Kweeklust tegen te gaan en tevens om illegaal (nacht) verblijf te voorkomen. Degene die winterbewoning aanvraagt moet zich realiseren dat men preventief controles moet uitvoeren op het park.
U kunt zich aanmelden voor winterbewoning vóór 15 augustus 2017, via een mail naar info@tuinparkkweeklust.nl
Om in aanmerking te komen voor winterbewoning moet u aan alle onderstaande voorwaarden (van de bond) voldoen:
1- U moet minimaal 2 jaar een tuin op Kweeklust hebben.
2- Maximaal 75 jaar oud zijn.
3- Een goede gezondheid hebben, mobiel zijn.
4- Geen kinderen hebben die nog tot het gezin behoren en thuiswonend zijn.
5- Niet ’s nachts werkzaam zijn.
6- Minimaal 4 dagen per week op de tuin overnachten, indien men langer dan 1 week niet op de tuin overnacht komt de winterbewoning te vervallen.
7- Beschikking hebben over een mobiele telefoon.
8- De Nederlandse taal goed beheersen.
9- Uw huisje moet geschikt zijn voor overnachting in de winter (isolatie, elektrische verlichting, veilige verwarming /warmwatervoorziening).
10- Een lid mag maximaal twee opeenvolgende jaren van winterbewoning gebruik hebben gemaakt. Daarna moet er een onderbreking zijn geweest van minimaal een jaar.

Als u aan de voorwaarden van winterbewoning voldoet, ontvangt u een (digitaal) aanvraagformulier. Het bondsbestuur neemt alle aanvragen in behandeling en geeft voor 1 oktober 2017 uitsluitsel of winterbewoning akkoord is.