Bijlage C. Uitwerking werkzaamheden ETC en EAW in 2020 en 2021
Werkdocument bij het uitvoeringsplan 

2020        
d.d betrokkenen activiteit(en) uitvoering coördinatie
18-jan Bestuur/ETC
/AVVN
*Rapport startinventarisatie, Aad en Freek Ellen de Nood AVVN
    Uitvoeringsplan (concept 12 jan. 2020)    
    *uitvoeringsplan deelplan: vijverplan    
29-feb ETC  Opzet EAW 7-mrt- juli Aad en Freek ism  
    (deel)plannen vijvergebieden speeltuin; Maartje/Thalé/  
    entree en parkeergebied Muriel/Rene en Freek e.a.  
7-mrt EAW vijver & vogeleiland/ 2 workshops   Kees Beaart en Ellen de Nood AVVN
    Start Natuurmuur/baggeren vijver ca. 10 tuinders Kees Beaart en Aad
    Trottoirtegels deels verwijderen voor schelpenstrandje.
Tegels naar natuurmuur
met 3 tuinders  
    Start afgraven slootkant t.o.  vogeleiland (grond voor natuurmuur) ca. 5 tuinders Ellen de Nood en Freek
    Speeltuin:    
    wilgentenen oever Kees, Thalé, e.a.  
mrt/april   Entree  deelplan volgt Renee, Muriel c.s. Freek/Roland
    Tevens herinrichten talud kantine
plan vergroenen parkeerterrein
Roland c.s.
Freek
 
    C O R O N A -P E R I O D E    
28-mrt Aad/Freek Evaluatie resultaten EAW 7/3   Aad
  Roland Opzet EAW 4-april en 2 mei met individuele opdrachten Indiv. tuinders Aad Vijvergebied
Freek entre/park.plaats
4-apr EAW vervalt individuele opdrachten Indiv. opdrachten Aad
    Herinrichting vakken vijver    
    *vakken 39-41:  realisatie natuurmuur,  wadi en kruidentuintje olv. Riet Ursem met vakhouders  
    *vak 43: puntje vijver olv. Rick  
    *vakken 46-47 zandlaag + bloemen olv. Joreel en Freek B.  
    Snoeien rozen pergola Francois   
28 april Aad/Freek/Roland 

Uitzetten indiv. Opdrachten EAW 2 mei en 6 juni in speeltuin,entree en speelhuisgebied

  Aad
mei   Speeltuin: Indiv.opdrachten Aad/Thalé
    realisatie speelweide, voedselbos bij nat. oever; mogelijk loopbrug etc. Thalé en Jasper c.s.  
    Entree    Freek/Roland
    Vergroenen parkeerterrein; deelplan
Hakselen, haksel verspreiden op paden, bij vijver, speeltuin en vlinderhoek
Rene, Muriel, olv Freek  
mei/juni   Individuele opdrachten:    
    Vijver- en vogeleiland:  vervolg uitvoeringsplan vijver Freek ecol.oevers c.s. en vakhouders  Aad
    Speeltuin (op basis van deelplan) Thalé, Jasper c.s. Aad
    Vlinderhoek (op basis deelplan) olv Marta en vakhouders  
    Speelhuis met borders (deelplan); plan voor Infocentrum speelhuis Freek en Roland Freek
    Entrée: talud, parkeerterrein, nat. oever Rene, Muriel, Maartje Freek
    stobbenpad etc. (deelplan) c.s.  
27 juni Ellen/ETC/bestuur  1. Tussentijdse evaluatie resultaten 1e uitvoerings jaar  Aad en Freek  Aad
    2. bespreken 2e cyclus deelplannen Aad en Freek Aad
    3. Planning 2e cyclus aug-dec.2020 (EAW)   Aad
    4. Evaluatie en vervolg ETC 2e cyclus   Aad en Freek
         

De 2e cyclus 2020 met data voor besprekingen ETC en uitvoering EAW betreft:

ETC:  22-aug; 26 sept; 31-okt; 28-nov

EAW: 29-8; 12-9; 3-10; 28-11; 5-12; hakselen 12-12