WELKOM | op tuinpark Kweeklust!

Even voorstellen, om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te beginnen krijgt u een coach toegewezen. De coach is uw directe aanspreekpunt voor de meest uiteenlopende vragen. Vaak kunnen zij direct antwoord of advies geven en anders verwijzen zij u door naar de juiste persoon. Voor uw gemak hebben wij deze lijst samengesteld met informatie over uw tuin en ons park. Kijk ook eens op de site van de Bond van Volkstuinders:

Algemene Informatie:
Openingstijden Voor tuinders is het park het hele jaar door te betreden.
U mag blijven overnachten van 1 april tot 1 oktober.
Het toegangshek is gesloten van 1 oktober tot 1 april.
In april en september van 19.00 uur tot 7.00 uur.
In mei, juni en juli en augustus van 22.00 uur tot 7.00 uur.

Bestuur
Elke eerste van de maand (met uitzondering van januari) houdt het bestuur zitting in het clubgebouw van 13.00 tot 14.00 uur. Het bestuur is ook bereikbaar per email: info@tuinparkkweeklust.nl. Het bestuur informeert ALLE bestuurlijke en aanverwante informatie via email. Zorg dus dat je email adres bekend is!

Winkel
De winkel van Kweeklust is tijdens het tuinseizoen open elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur, en op de zaterdagen wanneer er Extra Algemene Werksessies op het tuinpark plaatsvinden. Je kunt hier terecht voor gasflessen, tuin artikelen en diverse meststoffen, gereedschap maar ook voor zand en aarde.

Informatiebord
Bij de entree van het clubgebouw staat ons informatiebord met alle actuele meldingen. Het bord bevat informatie aan de vóór en achterkant. Kijk hier regelmatig op voor het laatste nieuws!

Kweeklust glossy
Ons eigen magazine wordt 3 maal per jaar uitgegeven. Hierin staat, naast bestuurlijke informatie, ook een schat aan allerlei tuin en Kweeklust gerelateerd nieuws. De redactie is altijd op zoek naar leuke nieuwtjes en bijdragen. Zij is te bereiken via email: kweeklust@live.nl.

Facebook
Natuurlijk hebben wij ook een eigen Facebook pagina: Tuinpark Kweeklust. Dit is een besloten groep dus je moet je even aanmelden om alle berichten te kunnen zien. Ben je eenmaal aangemeld dan kun je alles delen wat je in en rond ons tuinpark meemaakt. De laatste roddels en nieuwtjes lezen, maar het is natuurlijk ook handig om hier in contact te komen met mede tuinders als je iets nodig hebt of zoekt. Deze pagina is geen officieel mededeling medium. Hiervoor dienen de bestuur mails en de website.

Huisdieren
Huisdieren zijn welkom.Honden moeten altijd aangelijnd zijn buiten uw tuin en katten mogen niet in andermans tuinen komen. Het is niet toegestaan om kippen, konijnen en klein vee te houden.

Clubgebouw 
Het clubgebouw is geopend op zaterdagavond en op dinsdagavond. U kunt daar terecht voor een drankje, gezelligheid, een potje darten, biljart of sjoelen!
Activiteiten Zie programma Ontspanningscommissie.

The Breakfast Club
Elke 1e zondagochtend van 10 tot 12 uur in de maanden juni, juli en augustus serveren we op het terras van de Kweeklust kantine: Prijs € 3,00 per persoon. Reserveren is verplicht en kan in het clubgebouw of bij Rick van tuin 85.

Jeu de Boules
Elke dinsdagavond om 20.00 uur op de Jeu de Boules baan voor het clubgebouw. Iedereen is welkom. Informatie en vragen: tuin 51.

Elektriciteit
Uw huisje beschikt over een 220 volt aansluiting, opgesplitst in 2 groepen van 6 Amp. met een maximale belasting van 1.5KW per groep. Houd hier dus rekening mee bij de aanschaf van apparatuur. Buiten uw tuin staat een groepenkast waarin uw verbruiksmeter zich bevindt. Deze kast is ook gezekerd. Het kan dus voorkomen dat bij een kortsluiting deze zekering doorslaat. Hier kunt u zelf niet bij omdat de kast is afgesloten. Voor storingen kunt u het storingsnummer bellen. Storingsnummer Technische Commissie 06-47546001. Dit nummer staat ook vermeld op de groepenkast buiten uw tuin.

Drinkwater
Uw huisje heeft een aansluiting op het drinkwaternet. Buiten uw huisje bevindt zich een watermeter en een afdichtkraan. Het beste is als dit is geplaatst in een watermeterput. Een watermeterput zorgt ervoor dat de waterleiding, watermeter en afsluiters veilig en vorstvrij worden behuisd. In de winterperiode wordt het water afgesloten om bevriezing van leidingen te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk om de leidingen in uw huisje op tijd leeg te laten lopen en door te blazen om vorstschade en gesprongen leidingen te voorkomen.

Septic tank
Uw huisje is niet aangesloten op het riool maar heeft een eigen septic tank. Deze tank is een gesloten ecologisch systeem. Het afvalwater afkomstig van uw toilet (zgn Zwart Water) wordt gezuiverd door bezinking. De bezinkbare delen van de vloeistof worden gescheiden door de zwaartekracht. Dit bezonken materiaal is een voedingsstof voor bacteriën die dit grotendeels verteren. Het is dus belangrijk deze bacteriën te koesteren. Gooi dus geen agressieve schoonmaakmiddelen in het toilet. Chloor ed doden namelijk alle bacteriën, ook in de septic tank. Het is ook beter om wc papier niet door het toilet te spoelen. Dit is namelijk moeilijk te verteren. Hoe beter de bacteriecultuur haar werk kan blijven doen hoe langer uw septic tank zonder onderhoud blijft functioneren! Bij een juiste installatie stroomt het afvalwater van de keuken en douche (zgn Grijs Water) niet in de septic tank maar wordt dit opgevangen en afgevoerd via een aparte put. Zorg dat u weet of en hoe het Zwarte Water van het Grijze Water is gescheiden en waar uw septic tank zich bevind. In geval van verstopping of overstroming kunt u dan meteen ingrijpen.

Wifi
Op het park kunt u kosteloos gebruikmaken van de wifi bij het clubgebouw. 

Huisvuil en afval
Het park voorziet niet in afvalverwerking. U kunt uw huisvuil meenemen en thuis of bij één van de 6 afvalpunten aanbieden. Het dichtstbijzijnde afvalpunt is op het Zeeburgereiland:
Afvalpunt: De Faas, Faas Wilkesstraat 120. Meer info op de website van de gemeente: www.amsterdam.nl/afval
Tuinafval
Tuinafval kunt u zelf composteren op uw tuin. Deze compost kunt u dan weer gebruiken om bij te mesten of uw tuin op te hogen. Grote takken kunnen 2 maal per jaar, in april en december aangeboden worden om gehakseld te worden. De takken kunt u tot die tijd opslaan op uw tuin. De juiste datum voor het hakselen wordt vooraf aangekondigd via email en het informatiebord. Takken (mits gebundeld) en groot groenafval kunt u ook via het grofvuil aanbieden. Zie hiervoor hoofdstuk
Grofvuil. 
Op elke 4e vrijdag van de maand wordt door de gemeente Amsterdam grofvuil opgehaald buiten het park op de dijk. Uw grofvuil mag uitsluitend op de ophaaldag worden aangeboden.
Info welk afval en hoe aan te bieden vindt u op de website van de gemeente www.amsterdam.nl/afval/.

Verzekering
Het is geheel vrijwillig of en bij welke verzekeringsmaatschappij een tuinder zijn tuinhuis wil verzekeren. De Bond van Volkstuinders biedt een collectieve verzekering aan. De verzekeraar is AON en deze verzekering dekt storm, brand, glas, inbraak en vandalisme schade. De premie wordt geïnd via uw contributie/jaarafrekening. De polis en voorwaarden zijn te downloaden van de site van de Bond voor Volkstuinders: www.bondvanvolkstuinders.nl .Het kan dus zijn dat er al een AON verzekering is afgesloten op uw tuinhuis. Bij de aankoop van uw tuin bent u hierover door het bestuur geïnformeerd. Voor vragen en eventuele aanpassingen aan uw polis kunt u contact opnemen met het bestuur.