De procedure bij de verkoop

Indien een tuinder de huur heeft opgezegd, dan worden tuin en het huisje volgens de regels van de Bond getaxeerd.
De verkoper kan zelf geen prijs bepalen van het tuinhuisje.

De taxaties worden door de verschillende commissies uitgevoerd zoals:

  • de constructie, het onderhoud en de algehele conditie van het tuinhuis worden door de bouwcommissie
  • de tuin wordt door de tuincommissie
  • de technische installaties elektra, gas en water worden door de Technische commissie.


De verkoper kan zelf geen prijs bepalen van het tuinhuisje, alle financiële transactie lopen via het bestuur van het tuinpark.
Indien de verkoper het niet eens met het taxatiebedrag dan kan deze een beroep doen op de Bondsbouwcommissie, deze maakt dan een bindende taxatie voor de verkoop.
De kosten van de Bondsbouwcommissie zijn voor rekening van de verkoper.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------