Gasslangen van het jaar 2017 of eerder dienen te worden vervangen.

In de bouwvoorschriften van de Bond van Volkstuinders staat te lezen dat de gasslangen niet ouder mogen zijn dan 3 jaar. Dit betekent dat alle slangen met een jaartal van 2017 en eerder in het voorjaar van 2021 vervangen dienen te worden. Om een ieder de tijd te geven, gaat het bestuur en de bouwcommissie half mei 2021 op pad om de gasslangen te controleren. In het winkeltje zijn de gasslangen te koop vanaf 1 april. Denk ook aan goede slangklemmen

De gasflessen (maximaal 4) dienen in een geventileerde gaskist te staan.