Jaarindeling werkbeurten 2022

Alle werkbeurten, uitgezonderd het hakselen vinden op de eerste zaterdag van de maand plaats.
De nieuw te vormen tuincommissie zal de werkzaamheden, de zgn. grote tuinklussen, per maand bepalen.
-Baggeren vnl. in de maanden maart, okt-nov-dec.
-Beschoeiing vnl. in de maanden maart, april
-Bomen/struiken kappen en/of snoeien vnl. in de maanden mrt-april en nov-dec.

De tuinders worden dit jaar allemaal minimaal 4x opgeroepen voor een werkbeurt. Begeleiders worden 6x opgeroepen.

De werksessie:
9.30 uur koffie/thee
9.45 uur uitleg werkzaamheden door begeleiders
Werkbeurt is van 10.00 – 12.00 uur. Vanaf 12.00 uur is er soep

Tegen het eind van de werkbeurt graag gezamenlijk het onkruid, bladafval, snoeiafval e.d., dat op de paden is neergelegd, opruimen. Tijdens de werkbeurten zal de tractor + kar rondrijden om het afval te verzamelen. Ook gebruikt gemeenschappelijk gereedschap weer schoon opbergen in de loodsen.
-Aanwezigheidslijst ligt op tafel. Graag bij aankomst en vertrek deze lijst tekenen.
-Koffie/thee en soep (vanaf 12.00 uur) worden geserveerd, afhankelijk van de coronabeperkingen die dan (nog) gelden.
-Kom in werkkleding en neem gereedschap mee, zoals kruiwagen, schop, hark. Houdt het clubgebouw schoon!

Indien u verhinderd bent, dient u zelf voor vervanging te zorgen.
Wilt u eventuele wisselingen van personen tijdig doorgeven aan info@tuinparkkweeklust.nl

Veel plezier met de werkbeurten in 2022

Het bestuur
=========================================

WERKBEURTEN 2022

5 maart 2022:
5, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 47, 50, 52, 56, 61, 64, 65, 66, 69, 72, 73, 75, 80, 81, 84, 85, 87, 93, 94, 96, 97, 99, 104

2 april 2022
4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 25, 30, 31, 35, 36, 38, 41, 47, 49, 52, 56, 69, 71, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 90, 93, 94, 96, 101, 104, 105

Hakselen 9 april 2022
4, 25, 35, 48, 63, 72, 79 (tractor), 97, 99

7 mei 2022
1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 46, 49, 50, 51, 53, 56, 59, 60, 61, 65, 66, 69, 71, 75, 82, 84, 85, 88, 92, 97, 101

4 juni 2022
12, 13, 14, 21, 24, 25, 28, 37, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 59, 63, 66, 73, 79, 82, 83, 88, 91, 92, 97, 105

2 juli 2022
8, 14, 20, 21, 28, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 60, 61, 64, 66, 71, 82, 83, 88, 90, 91, 92, 101, 105

3 sept. 2022
1, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 37, 43, 49, 50, 51, 55, 56, 61, 63, 64, 65, 69, 79, 80, 88, 91, 92, 97, 99, 101, 105

1 okt. 2022
1, 5, 6, 9, 13, 20, 25, 28, 30, 31, 37, 42, 45, 46, 49, 53, 55, 56, 59, 60, 63, 66, 69, 73, 84, 85, 90, 97, 99,105

5 nov. 2022
1, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 25, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 47, 50, 52, 65, 69, 71, 72, 75, 80, 81, 85, 87, 94, 96, 104

3 dec. 2022
4, 5, 10, 12, 18, 19, 30, 35, 36, 38, 41, 44, 45, 47, 48, 52, 60, 64, 72, 73, 75, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 90, 94, 99, 104

Hakselen 10 december 2022
4, 35, 48, 69 (tractor), 96