JAARINDELING WERKBEURTEN 2023

De meeste tuinders worden vier keer per jaar opgeroepen. Als je meer zaterdagen wilt meewerken aan het onderhoud van het algemeen groen dan ben je van harte welkom. Geef de extra data tijdig aan ons door, zodat we het kunnen meenemen in het rooster.

Tijdschema werkbeurt:

9.30 uur - koffie/thee in het clubgebouw
9.45 uur - uitleg werkzaamheden en groepsindeling
10.00 uur – start werkzaamheden
11.45 uur – opruimen werkgebied
12.00 uur – einde werkzaamheden
Vanaf 12.00 uur - soep in het clubgebouw

Tegen het eind van de werkbeurt ruimen we gezamenlijk het onkruid, bladafval, snoeiafval e.d. op, dat op de paden is neergelegd. Tijdens de werkbeurten zal de tractor met kar rondrijden om het afval te verzamelen. Gebruikt gemeenschappelijk gereedschap weer schoon opbergen in de loodsen.

Graag bij aankomst en vertrek de aanwezigheidslijst tekenen.

Kom in werkkleding en neem gereedschap mee, zoals kruiwagen, schop, hark. Houdt het clubgebouw schoon!

Ben je op een van de ingeroosterde data verhinderd, probeer dan zelf eerst met een andere tuinder te ruilen, of anderszins voor vervanging te zorgen, en geef dit tijdig door aan de tuincommissie via tuincommissiekweeklust@gmail.com

In de week voorafgaand aan iedere werkbeurt wordt een reminder gestuurd.

Veel plezier met de werkbeurten in 2023

===================================================

WERKBEURTEN 2023

4 maart

7, 10, 11, 12, 19, 24, 26, 31, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 47, 52, 53, 56, 58, 61, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 80, 81, 87, 94, 99, 104

1 april

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 26, 30, 31, 35, 36, 38, 45, 47, 49, 52, 56, 66, 69, 70, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, 91, 94, 96, 101, 104

15 april

4, 20, 21, 24, 35, 48, 63, 72, 75, 81, 96, 99

6 mei

1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 25, 30, 41, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 56, 59, 60, 61, 65, 69, 71, 75, 82, 84, 88, 91, 92, 97, 101

3 juni

12, 13, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 37, 42, 43, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 59, 63, 66, 73, 78, 79, 82, 83, 86, 88, 92, 97, 105

1 juli

8, 17, 21, 28, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 60, 61, 64, 66, 70, 71, 78, 82, 83, 88, 90, 92, 96, 101, 105

2 september

1, 6, 8, 9, 10, 11, 21, 24, 25, 28, 31, 37, 49, 50, 51, 55, 56, 61, 63, 64, 65, 69, 75, 79, 80, 88, 91, 92, 97, 101, 105

7 oktober

1, 6, 9, 13, 24, 25, 28, 30, 31, 37, 41, 42, 43, 46, 49, 53, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 66, 69, 73, 78, 84, 86, 90, 91, 97, 99, 105

4 november

1, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 24, 26, 35, 36, 38, 43, 44, 47, 50, 52, 65, 69, 71, 72, 80, 81, 87, 90, 94, 96, 104

2 december

4, 5, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 30, 35, 36, 38, 44, 47, 48, 52, 60, 64, 70, 72, 73, 75, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 94, 99, 104